Privacybeleid

Op deze pagina proberen we je zo beknopt maar ook zo duidelijk mogelijk te informeren over het privacybeleid van Luster, een uitgeverij van boeken die gevestigd is te Louiza-Marialei 2, 2018 Antwerpen. 

Als je vragen hebt over ons privacybeleid neem dan contact met ons op via e-mail: info@lusterpublishing.com

Ons privacybeleid is van toepassing op de volgende activiteiten:

  • Het kopen van boeken via de websites van Luster.
  • Het bezoeken van de websites van Luster.
  • Het verstrekken van e-mailadressen met het oog op de ontvangst van nieuwsbrieven.

Door een of meerdere van bovengenoemde activiteiten uit te voeren, verklaar je je akkoord te gaan met ons privacybeleid.

 

 

 

 

1 - WAT DOEN WIJ MET UW INFORMATIE?

Wanneer u iets in onze winkel koopt, verzamelen wij, als onderdeel van het koop- en verkoopproces, de persoonlijke informatie die u ons geeft, zoals uw naam, adres en e-mailadres. Wanneer u door onze winkel bladert, ontvangen wij ook automatisch het internetprotocoladres (IP-adres) van uw computer om ons informatie te geven die ons helpt meer te weten te komen over uw browser en besturingssysteem.

E-mailmarketing: Met uw toestemming kunnen wij u e-mails sturen over onze winkel, nieuwe producten en andere updates.

2 - TOESTEMMING

Hoe krijgt u mijn toestemming? Wanneer u ons persoonlijke informatie verstrekt om een transactie te voltooien, uw creditcard te verifiëren, een bestelling te plaatsen, een levering te regelen of een aankoop te retourneren, impliceren wij dat u ermee instemt dat wij deze informatie uitsluitend voor die specifieke reden verzamelen en gebruiken. Als wij om uw persoonlijke gegevens vragen voor een secundaire reden, zoals marketing, zullen wij u ofwel rechtstreeks om uw uitdrukkelijke toestemming vragen, ofwel u de gelegenheid bieden om nee te zeggen.

Hoe kan ik mijn toestemming intrekken? Als u, nadat u zich hebt aangemeld, van gedachten verandert, kunt u op elk moment uw toestemming intrekken om contact met ons op te nemen over het verder verzamelen, gebruiken of openbaar maken van uw informatie. 

3 - OPENBAARMAKING

Luster zal je gegevens in geen geval verkopen of verhuren of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden tenzij je hier expliciet je toestemming voor geeft. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens openbaar maken als wij daartoe wettelijk verplicht zijn of als u onze Servicevoorwaarden schendt.

4 - SHOPIFY

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij voorzien ons van het online e-commerce platform dat ons in staat stelt om onze producten en diensten aan u te verkopen. Uw gegevens worden opgeslagen via de gegevensopslag van Shopify, databases en de algemene Shopify-toepassing. Zij slaan uw gegevens op een beveiligde server achter een firewall op.

Betaling: Als u kiest voor een directe betalingsgateway om uw aankoop te voltooien, dan slaat Shopify uw creditcardgegevens op. Deze worden gecodeerd via de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). De gegevens van uw aankooptransactie worden slechts zo lang opgeslagen als nodig is om uw aankooptransactie te voltooien. Nadat die is voltooid, wordt uw transactie-informatie gewist. Alle gateways voor directe betalingen houden zich aan de normen van PCI-DSS, zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, Mastercard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten helpen te garanderen dat onze winkel en zijn dienstverleners veilig met creditcardgegevens omgaan. Voor meer inzicht kunt u ook de Servicevoorwaarden (https://www.shopify.com/legal/terms) of Privacyverklaring (https://www.shopify.com/legal/privacy) van Shopify lezen.

5 - DIENSTEN VAN DERDEN

In het algemeen zullen de door ons gebruikte externe dienstverleners uw informatie alleen verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zover dat nodig is om hen in staat te stellen de diensten uit te voeren die zij aan ons leveren. Bepaalde externe dienstverleners, zoals betalingsgateways en andere verwerkers van betalingstransacties, hebben echter hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die wij aan hen moeten verstrekken voor uw aankoopgerelateerde transacties. Voor deze leveranciers raden wij u aan hun privacybeleid te lezen, zodat u kunt begrijpen op welke manier uw persoonlijke informatie door deze leveranciers zal worden behandeld. Vergeet in het bijzonder niet dat bepaalde leveranciers gevestigd kunnen zijn in een ander rechtsgebied dan u of wij, of daar faciliteiten kunnen hebben. Dus als u ervoor kiest om door te gaan met een transactie waarbij de diensten van een externe dienstverlener zijn betrokken, dan kan uw informatie worden onderworpen aan de wetten van het rechtsgebied (of de rechtsgebieden) waarin die dienstverlener of zijn faciliteiten zijn gevestigd. Als u bijvoorbeeld in Canada bent gevestigd en uw transactie wordt verwerkt door een betalingsgateway in de Verenigde Staten, dan kan uw persoonlijke informatie die gebruikt is bij het voltooien van die transactie onderworpen zijn aan openbaarmaking onder de wetgeving van de Verenigde Staten, inclusief de Patriot Act. Zodra u de website van onze winkel verlaat of wordt doorverwezen naar een website of toepassing van een derde partij, valt u niet langer onder dit Privacybeleid of de Servicevoorwaarden van onze website.

Links naar andere websites

Wanneer u op links in onze winkel klikt, kunnen deze u wegleiden van onze site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van andere sites en raden u aan hun privacyverklaringen te lezen.

6 - VEILIGHEID

Om uw persoonlijke informatie te beschermen, nemen we  voorzorgsmaatregelen en volgen we de beste praktijken in de sector om ervoor te zorgen dat deze niet op ongepaste wijze verloren gaat, misbruikt, geopend, onthuld, gewijzigd of vernietigd wordt. Als u ons uw kredietkaartinformatie verstrekt, wordt de informatie gecodeerd met behulp van secure socket layer technologie (SSL) en opgeslagen met een AES-256 encryptie. Hoewel geen enkele methode van overdracht via het internet of elektronische opslag 100% veilig is, volgen wij alle PCI-DSS-vereisten en implementeren wij aanvullende algemeen aanvaarde industrienormen.

DEEL 7 - COOKIES

Hier is een lijst van cookies die wij gebruiken. We hebben ze hier opgesomd zodat u kunt kiezen of u cookies wilt weigeren of niet.

_session_id: uniek token, sessiegebonden, hiermee kan Shopify informatie over uw sessie opslaan (referrer, landingspagina, etc).

_shopify_visit: geen gegevens bijgehouden, blijft 30 minuten bewaard vanaf het laatste bezoek, wordt gebruikt door de interne statistieken tracker van onze website provider om het aantal bezoeken bij te houden.

_shopify_uniq: geen gegevens bijgehouden, verloopt om middernacht (relatief t.o.v. de bezoeker) van de volgende dag, telt het aantal bezoeken aan een winkel door een enkele klant.

cart: uniek token, blijft 2 weken bewaard, Slaat informatie op over de inhoud van uw winkelwagen.

_secure_session_id: uniek token, sessiegebonden

storefront_digest: uniek token, onbepaalde duur

Als de winkel een wachtwoord heeft, wordt dit gebruikt om te bepalen of de huidige bezoeker toegang heeft.

8 - WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen, dus gelieve het regelmatig te controleren. Wijzigingen en verduidelijkingen zullen onmiddellijk van kracht worden na het plaatsen ervan op de website. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we u hier laten weten dat het is bijgewerkt, zodat u weet welke informatie we verzamelen, hoe we die gebruiken en onder welke omstandigheden, indien van toepassing, we die gebruiken en/of bekendmaken. Als onze winkel wordt overgenomen of fuseert met een ander bedrijf, kan uw informatie worden overgedragen aan de nieuwe eigenaren, zodat wij producten aan u kunnen blijven verkopen.

Klachten

Als je klachten hebt over de manier waarop Luster jouw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan je ene klacht indienen bij de Belgische Privacy Commissie (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).